Responsible Down Standard

RESPONSIBLE DOWN STANDARD Alternate Text

13 Mart 2012

20 Şubattaki son paylaşımımızda, "Kaynak olarak zorla beslemenin bir yan ürünü olarak elde edilen kaz tüyünü kullanmaktan kaçındığımız uzun vadeli bir çözüm arıyoruz. Kaz çiftliği endüstrisinin ekonomik bir faktörü olmasak da bu sektördeki uygulamaların bilinmesi için harekete geçeceğiz," demiştik. Bugünse geçtiğimiz haftalar içinde bu soruna parmak basmak ve kaz tüyü tedarik zincirimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için neler yaptığımızı sizinle paylaşmak istiyoruz.

27 Şubatta birincil tedarikçimiz olan Allied Feather and Down ile bu soruna potansiyel çözümler bulmak için gün boyu süren birebir bir çalışma oturumu düzenledik. Sıradaki adımlarımız arasında ise şunlar var:

  • Allied Feather & Down'ın tedarik zincirindeki tedarikçi ve çiftliklerin uymak ve uygulamak zorunda olacağı Hayvanlardan Elde Edilen Materyaller için Mesleki Ahlak Kuralları listesini hazırlıyoruz.
  • Tedarikçilerimizin beyan sürecine daha titiz yaklaşıyoruz ve iddialarımızın doğruluğunu onaylaması ve bu standarda uygun olduğumuzu tasdik etmesi için üçüncü taraflarca yürütülen bir denetleme süreci tesis ediyoruz. Aynı zamanda bu standartlara uygunluğun doğruluğunun güvenilirlik düzeyinin yüksek olmasını sağlamak için Risk Değerlendirme Denetimi IDL (Uluslararası Kaz ve Kuş Tüyü Test Laboratuvarı) tarafından yürütülecek.
  • The North Face Hayvanlardan Elde Edilen Materyaller için Mesleki Ahlak Kuralları'nın uygulanmasını değerlendirmek için tedarik zincirimizdeki tedarikçileri ve çiftlikleri ziyaret edecek.

The North Face tüm ürünlerimizde kullanılan kaynak materyallerinin elde edildiği hayvanların etik şartlarda sürece dahil olmasını sağlamaya kendini adamıştır. Kaz tüyünü temin ettiğimiz kazların zorla beslenmeye maruz kalmasına göz yummuyoruz. Tedarikçimiz Sonbahar 2011 ürünleri için temin edilen kaz tüyünün %30'unun zorla beslemenin görüldüğü kaynakların bir yan ürünü olabileceğini bildirmiştir. Sonbahar 2012 sezonu itibariyle bu kaynakları belirlemek ve sayısını azaltmak için hızlı değişimler yapıyoruz. The North Face 2014 yılı itibariyle ürünlerimizde kullanılan zorla beslenmeye maruz kalmış kazlardan elde edilen kaz tüyünü tamamen kullanım dışı bırakma hedefine kendini adamıştır.

Eylem planımızın daha şeffaf, takip edilebilir ve etik bir tedarik zincirinin yolunu açacağından eminiz. The North Face bu değişimi gerçekleştirmeye ve en yüksek seviyede kurumsal sorumluluk sergilemeye kendini adamıştır. Bu yolda bize destek olmanızı dliyoruz.


20 Şubat 2012

Kısa süre önce İngiltere'de The North Face ve ürünlerimizin bir kısmında kullanılan kaz tüyüne ilişkin bir haber yayınlandı. Haber The North Face'in kaz ciğeri ezmesi üretimi için zorla beslenmeye maruz kalmış kazlardan elde edilen kaz tüyünü kullandığına dair sorular uyandırdı. The North Face kazların zorla beslenmesine göz yummamaktadır. Bu bizim için önemli bir konudur. Bunun kısa vadede bir çözümü olmamasına rağmen, bugüne kadar geldiğimiz nokta şudur.

Kaz çiftliği endüstrisinin ekonomik faktörleri: Üretimde kullanılan kaz tüyü öncelikle eti ve ciğeri için yetiştirilen kazlardan elde edilir, sektörün uzmanları bunun bir kazın ekonomik değerinin %85-90'ını oluşturduğunu öngörüyor. Buna kıyasla kaz tüyünün ise ekonomik değerin yaklaşık %5'ini oluşturduğu öngörülüyor. Bir başka deyişle, kaz tüyünün tek başına değeri kaz çiftliği endüstrisinin ekonomik bir faktörü değil. Giyim ve yatak üretim endüstrileri materyal olarak kaz tüyünü kullanmayı bıraksa bile, kaz çiftlikleri gıda endüstrisinin taleplerine bağlı olarak hiçbir kesintiye uğramadan var olmaya devam ederdi. Mont ve uyku tulumu gibi outdoor endüstrisi ürünlerinin çoğunda gri kazlardan elde edilen kaz tüyü kullanılırken, yatak endüstrisi beyaz kaz tüyü kullanmaktadır. Gri kazlar öncelikle çiftçiler tarafından eti ve ciğeri için yetiştirilir ve kaz ciğeri ezmesi gibi ürünler için gıda endüstrisi tarafından kullanılırlar.

Kaz tüyümüzü nereden temin ediyoruz: The North Face 20 yılı aşkın süre boyunca kaz tüyünü, outdoor endüstrisinin lider kaz tüyü tedarikçisi olan Allied Feather & Down'dan temin etmiştir. Allied Feather kaz tüylerinin hepsi gıda endüstrisinin bir yan ürünüdür, yani eti ve ciğeri için yetiştirilen kazlardan elde edilmektedir. Endüstri çapında baktığımızda kaz tüyü tedarik zincirinde materyallerin izlenebilirliğinde genel bir eksiklik söz konusudur ve bunun sonucunda, ürünlerimizde kullandığımız kaz tüyünün zorla beslenmeye maruz kalmış kazlardan temin edilmediğini belirttiğimiz bir dönem oldu. Ancak daha sonra durumun böyle olmadığını öğrendik, bunun için özür diliyoruz. Kaz tüyü kaynağımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olmadığımız için ve yaptığımız hatalı açıklamalardan ötürü pişmanız. The North Face zorla beslemenin bir yan ürünü olan kaz tüyü kullanımına son verecek uzun vadeli bir çözüm bulmak için tedarikçileri ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmalar yürütüyor.

Neler yapıyoruz: Outdoor Industry Association ve Textile Exchange Materials Traceability Working Group'un (Materyal İzlenebilirliği Çalışma Grubu) üyesiyiz. Bu çalışma grubunun üyeleri ürünlerindeki ham maddelerin kaynağını takip edebilmenin önemine ve outdoor endüstrisi ve tedarikçilerinin, kaz tüyü kaynaklarını da kapsayan karmaşık tedarik zincirinin şeffaflığı ve izlenebilirliği için birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyor. Kaz tüyü tedarik zincirlerine özel bir izleme sistemi kurmak ve kaz tüyü endüstrisi tedarik zinciri sorunlarını tespit etmek için çalışma grubunun altında bir Kaz Tüyü Çalışma Kolu oluşturuldu. Çalışma kolunun ilk etkinliği 2012 yılının ocak ayında Salt Lake City'de düzenlenen Outdoor Retailer Winter Market konferansında gerçekleşen Kaz Tüyü Paneli Atölye Çalışması oldu. Çalışmanın odak noktası izleyiciyi kaz tüyü tedarik zincirleri ve endüstrinin karşı karşıya olduğu ilgili sorunlar konusunda bilgilendirmekti. Çalışmaya outdoor markaları, perakendecileri, materyal uzmanları ve tedarikçilerinin de dahil olduğu endüstrinin içinde rol alan temsilciler katıldı. Daha fazla bilgi için www.outdoorindustry.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Kaz Tüyü Çalışma Kolu'nun gelecek toplantılarında:

  • Kaz tüyü tedarik zincirlerine ilişkin sorunların belirlenecek ve sorunların üzerine gidilecek
  • Piyasadaki mevcut standart ve araçları tanımlamak için bir boşluk analizi yapılacak
  • CCS'yi temel alan ve dünya çapında kaz tüyü tedarik zincirleri için çalışan işlevsel izlenebilirlik protokolü geliştirilecek
  • Kaz tüyü tedarik zinciriyle ilgili kimselerle bilgi paylaşmak ve bilgileri kayıt altına almak için prosedürler geliştirilecektir

Varmak istediğimiz nokta: Tedarik zincirimizdeki materyallerin kaynağını daha iyi anlamanın ve bu zincirin bir parçası olan hayvanlara insani ve etik muamele edilmesi için mücadele etmenin kendimize ve müşterilerimize karşı bir yükümlülüğümüz olduğuna inanıyoruz ve kendimizi bu hedefe adamış bulunuyoruz. Ayrıca kaynak olarak zorla beslemenin bir yan ürünü olarak elde edilen kaz tüyünü kullanmaktan kaçınan uzun vadeli bir çözüm arıyoruz. Kaz çiftliği endüstrisinin ekonomik bir faktörü olmasak da bu sektördeki uygulamaların bilinmesi için harekete geçeceğiz.

JOE VERNACHIO
THE NORTH FACE
VP - OPERASYON

;

E-posta adresinize gönderilen linki tıkladıktan sonra, üyelik işleminiz tamamlanacaktır.