OPERASYONLAR

Kaynakları verimli şekilde kullanmak hem sorumluluk sahibi bir iş uygulamasıdır hem de çevre üzerindeki etkimizi azaltmanın bir yoludur. Yenilenebilir teknolojileri desteklemek ve işletmelerimizdeki enerji ve su kullanımı ile atıkları azaltmak adına önemli adımlar attık. En büyük etkimiz ürünlerimizi tedarikçilerin fabrikalarında üretmek olsa da, sahip olduğumuz ve işlettiğimiz tesisleri kontrol etmek bu operasyonları daha hızlı şekilde değiştirmemizi mümkün kılıyor. 2012 ve 2013 yıllarında, Amerika ve Avrupa'da yenilenebilir enerji ve yeşil bina inovasyonlarını bir araya getiren yeni merkez ofisler açtık.

 

Bir yandan operasyonlarımızda kaynak tüketimini azaltmak için fırsatları değerlendirmeye devam ederken, öncelikli hedefimiz en etkili olduğumuz erişim alanları olmalı - malzeme işleme ve ürün üretimi (bakınız Ürün). Çin'deki bazı fabrikalarımız enerji verimliliği denetimleri, araçları ve enerji hizmeti şirketi (ESCO) finansmanı sağlamak için tasarlanan inovatif bir programa katılım gösterdiler. Bu program doğru eğitim ve araçlarla Çin'deki fabrikaların enerji verimliliği gelişmeleri için kendi kendilerini finanse etmek için hazır olduklarını ortaya koyan Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ortaklığı (REEP) projesinden faydalanmaktadır. Ancak daha büyük ölçekli verim için dış finansmana gereksinim vardır.

 

Daha fazla gelişim için daha kapsamlı bir model geliştirmek adına VF ve Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi (CNTAC) 2013 ve 2014 yılında VF ve The North Face'in seçili tedarikçileri için kapsamlı bir tedarikçi enerji verimliliği programı uygulamaya başladı. Amaç programın başarısını Çin tedarik zincirlerimiz ve başka yerlerde tekrarlamaktı.